lu.se

Fysiska institutionen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Post och pakethantering

Posthanteringen vid Fysicum / Postal services at Fysicum

Postdistributionen (hämtning av utgående post och lämning av inkommen post) sköts av avdelningarna. Nya rutiner i april.

The divisions are responsible for the postal distribution (both internal and external). New routines in April.

Postlådor inom Fysicum / Post boxes in the mail-rooms

I postrummet vid receptionen finns det 3 st. lådor, en för avgående extern post utland, en för avgående extern post inrikes samt en för avgående intern post.

There are 3 boxes in the mail room next to the reception. One for outgoing external mail, one for outgoing external mail (Sweden) and one for outgoing internal mail.

Paketförsändelser / Parcels

Universitetsposten (Hus I) är institutionens paketmottagning.

Från den första april kommer LU Service att distribuera inkomna paket ut till avdelningarna. Utdelning sker mellan 14.00 och 16.00 på vardagar.

Under semester v27-v31 och v52-v1 sker ingen utdelning. Mottagaren får själv hämta i Hus I. Detta kräver att man legitimerar sig (t ex LU-kort).

 

University postal service (Hus I) is the Departments packages reception. From first of April parcels will be distributed to the divisions by LU Service Distribution between 14.00 and 16.00 during working days.

During vacation w27-w31 and w52-w1 there will be no distribution. The receiver has to pick up packages directly at Hus I. Identification will be required (e.g. LU-card).

Information om posthanteringen vid universitetet:

Postadress / Postal address

Lunds universitet

Fysiska institutionen

Box 118

221 00 LUND

Besöksadress / Visiting address

Fysiska institutionen

Professorsgatan 1

223 62 LUND

Leveransadress (paket) / Delivery address (packages)

Universitetsposten

Sölvegatan 14, Hus I

223 62 LUND

Fakturaadress / Billing address

Lunds universitet, Fysiska institutionen
(Namn Efternamn)
Box 188
221 00 LUND