lu.se

Fysiska institutionen

Lunds Universitet

SAMMANTRÄDESDATUM/BOARD MEETINGS 2020

Samtliga möten äger rum mellan 13.00-15.00/ The Board Meetings will take place between 13.00-15.00

16 december

10 november

4 november extra

14 oktober

15 september

9 juni

12 maj

14 april

17 mars

18 februari

21 januari

STYRELSELEDAMÖTER / BOARD MEMBERS

Mandatperiod 2020-2022

LÄRARE/TEACHERS, ORDINARIE/PERMANENT
Birgitta Svenningsson (KF)
Per Johnsson (AF)
Ruth Pöttgen (PF)
Christelle Prinz (FTF)
Maria Messing (FTF)
Jesper Wallentin (SLF)

LÄRARE/TEACHERS, SUPPLEANTER/SUBSTITUTE

Andreas Wacker (MF)
Cord Arnold (AF)
Elias Kristensson (FBRF)
Magnus Borgström (FTF)
Mattias Richter (FBRF)
Olle Lundh (AF)

TA-PERSONAL/TECHNICAL-ADMINISTRATIVE STAFF, ORDINARIE/PERMANENT
Charlotte Solberg (FTF)
Tommy Holmqvist (GU)
Katarina Lindqvist (MF)

TA-PERSONAL/TECHNICAL-ADMINISTRATIVE STAFF, SUPPLEANTER/SUBSTITUTE
Håkan Lapovski (FTF)
Lennart Österman (PF)
Anne Petersson-Jungbeck (AF)

STUDENTER/STUDENTS, ORDINARIE/PERMANENT
Emil Rofors, doktorand
Marwan Mohamed, GLUFS
Henrik Palmel, TLTH 

STUDENTER/STUDENTS, SUPPLEANTER/SUBSTITUTE
Anette Löfstrand, doktorand
Kim Haupt, GLUFS
Vakant, TLTH

Per Kristiansson, bitr.prefekt
Britt-Marie Hansson, administrativ chef
Charlotta Nilsson, studierektor GUF
Göran Frank, studierektor, FU

har närvaro- och yttranderätt/ has the right to be present and the right of free speech at the board meetings

 

Charlotta Spolén Byggfors är sekreterare/ is secretary at the board meetings