lu.se

Fysiska institutionen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Styrelsen / Board

KallelserProtokoll

februari 2017,

rättelse

februari 2017

mars 2017

mars 2017

april 2017april 2017
maj 2017maj 2017

juni 2017

juni 2017
september 2017september 2017
oktober 2017oktober 2017

november 2017

november 2017
december 2017december 2017

SAMMANTRÄDESDATUM/BOARD MEETINGS

Samtliga möten äger rum mellan 13.00-15.00/ The Board Meetings will take place between 13.00-15.00

2017

8 februari

15 mars

17 maj

21 juni

STYRELSELEDAMÖTER / BOARD MEMBERS

Mandatperiod 2017-2019

LÄRARE/TEACHERS, ORDINARIE/PERMANENT
Anne L'Huillier (AF)
Per Johnsson (AF)
Charlotta Nilsson (KF)
Peter Samuelsson (MF)
Maria Messing (SLF)
Birgitta Svenningsson (KF)

LÄRARE/TEACHERS, SUPPLEANTER/SUBSTITUTE

Martin Magnusson (FTF)
Andreas Wacker (MF)
Johan Gustafson (SLF)
Edouard Berrocal (FBR)
Magnus Borgström (FTF)
Mattias Richter (FBR)

TA-PERSONAL/TECHNICAL-ADMINISTRATIVE STAFF, ORDINARIE/PERMANENT
Jason Beech (FTF)
Robert Collin (FBR)
Katarina Lindqvist (MF)

TA-PERSONAL/TECHNICAL-ADMINISTRATIVE STAFF, SUPPLEANTER/SUBSTITUTE
Håkan Lapovski (FTF)
Anneli Löfgren (FTF)
Anne Petersson-Jungbeck (AF)

STUDENTER/STUDENTS, ORDINARIE/PERMANENT
Emil Rofors, doktorand
Karl Wendt Höjer, GLUFS
Daniel Damberg, TLTH 

STUDENTER/STUDENTS, SUPPLEANTER/SUBSTITUTE
Florinda Vinas, doktorand
Theodor Blom, GLUFS
Simon Paulsson, TLTH

Per Kristiansson, st.f.o bitr.prefekt
Britt-Marie Hansson, administrativ chef
Tomas Brage, huvudstudierektor, grundutbildning Fysik N-fak
Elisabeth Nilsson, studierektor, grundutbildning fysik, teknisk fakultet
Göran Frank, studierektor, FU

har närvaro- och yttranderätt/ has the right to be present and the right of free speech at the board meetings

 

Charlotta Spolén Byggfors är sekreterare/ is secretary at the board meetings

Uppdaterad 160511