lu.se

Fysiska institutionen

Lunds Universitet

SAMMANTRÄDESDATUM/BOARD MEETINGS

Samtliga möten äger rum mellan 13.00-15.00/ The Board Meetings will take place between 13.00-15.00

11 december

22 november, extra budgetmöte

13 november

16 oktober

18 september

11 juni

14 maj

16 april

19 mars

22 januari

STYRELSELEDAMÖTER / BOARD MEMBERS

Mandatperiod 2017-2019

LÄRARE/TEACHERS, ORDINARIE/PERMANENT
Anne L'Huillier (AF)
Per Johnsson (AF)
Charlotta Nilsson (KF)
Peter Samuelsson (MF)
Maria Messing (SLF)
Birgitta Svenningsson (KF)

LÄRARE/TEACHERS, SUPPLEANTER/SUBSTITUTE

Martin Magnusson (FTF)
Andreas Wacker (MF)
Johan Gustafson (SLF)
Edouard Berrocal (FBR)
Magnus Borgström (FTF)
Mattias Richter (FBR)

TA-PERSONAL/TECHNICAL-ADMINISTRATIVE STAFF, ORDINARIE/PERMANENT
Jason Beech (FTF)
Robert Collin (FBR)
Katarina Lindqvist (MF)

TA-PERSONAL/TECHNICAL-ADMINISTRATIVE STAFF, SUPPLEANTER/SUBSTITUTE
Håkan Lapovski (FTF)
Anneli Löfgren (FTF)
Anne Petersson-Jungbeck (AF)

STUDENTER/STUDENTS, ORDINARIE/PERMANENT
Emil Rofors, doktorand
Axel Gallen, GLUFS
Mattias Ammitzböll, TLTH 

STUDENTER/STUDENTS, SUPPLEANTER/SUBSTITUTE
Florinda Vinas Boström, doktorand
Daniel Magdalinski, GLUFS
Vakant, TLTH

Per Kristiansson, bitr.prefekt
Britt-Marie Hansson, administrativ chef
Tomas Brage, huvudstudierektor, grundutbildning Fysik N-fak
Charlotta Nilsson, studierektor, grundutbildning fysik, teknisk fakultet
Göran Frank, studierektor, FU

har närvaro- och yttranderätt/ has the right to be present and the right of free speech at the board meetings

 

Charlotta Spolén Byggfors är sekreterare/ is secretary at the board meetings

Uppdaterad 180913