lu.se

Fysiska institutionen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Valberedning / Election Committee

Vid varje institution ska det finnas en valberedning som föreslår prefekt och hanterar val av lärare och övrig personal i institutionsstyrelse. Valberedningen utses genom val.

Valberedningens mandatperiod är 1 juli-2014-30 juni 2018.

Ledamöter från kategori lärare: / Election Committee members, Teachers:

Eriksson Stenström, Kristina

Heimdal Nilsson, Elna

Kröll, Stefan

Lundgren, Edvin

 

Ledamöter från kategori övriga: /Election Committee members, Others

Pålsson, Monica

Österman, Lennart

* * *

 

Each department shall have an election committee that conducts the election of the Board of the Department as well as the nomination of the Head of the Department. The election committee is appointed via an election.

The election committee's term of office is July 1st 2014 - June 30th 2018

For category "Lärare" (Teachers):

Eriksson Stenström, Kristina

Heimdal Nilsson, Elna

Kröll, Stefan

Lundgren, Edvin.

 

For category "Övriga" (others):

Pålsson, Monica

Österman, Lennart.