lu.se

Fysiska institutionen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Visionsgruppen / The visionary group

Visionsgruppens uppdrag är att spåna kring hur vår framtid ska se ut, gällande både forskning och undervisning. Gruppen är tillsatt av institutionsstyrelsen och arbetar med vilken miljö vi vill ha, vad vi vill ha för lokaler, vad vi vill kunna göra som vi inte kan göra idag, vilka vi vill ha nära, etc. Det är inte bundet till någon plats även om en möjlig flytt till Brunnshög naturligtvis diskuteras.

Medlemmar i visionsgruppen är:

Joachim Schnadt – Prefekt

Knut Deppert – Fasta tillståndets fysik

Anneli Löfgren – Fasta tillståndets fysik

Håkan Lapovski – Fasta tillståndets fysik

Charlotta Nilsson – Kärnfysik

Per Johnsson – Atomfysik

Emil Rofors – Kärnfysik

Martin Stankovski – Forskningsservice

Christine Sjölander – Studentrepresentant

 

Om du har några frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta Knut Deppert på följande mailadress

knut.deppert@ftf.lth.se

 

*********

 

The role of the visionary group is to think about how our future should look, regarding both research and teaching. The group is appointed by the institution board and work with what environment we want, what facilities we will need, what we want to do that we are unable to do today, who we want close by, etc. It is not bound to a certain place even though a possible move to Brunnshög of course will be discussed.

 

Members of the visionary group are:

Joachim Schnadt – Head of Department

Knut Deppert – Solid state physics

Anneli Löfgren – Solid state physics

Håkan Lapovski – Solid state physics

Charlotta Nilsson – Nuclear physics

Per Johnsson – Atomic physics

Emil Rofors – Nuclear physics

Martin Stankovski – Research service

Christine Sjölander – Student representative

 

If you have any questions or ideas you are welcome to contact Knut Deppert on the following email address

knut.deppert@ftf.lth.se