lu.se

Fysiska institutionen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Prefektmottagning

Tisdagar och torsdagar 09.30-10.30 / Tuesdays and Thursdays 09.30-10.30

Om du har ett ärende som du uppskattar tar mer än fem minuter kan du boka mötestid på torsdagar efter kl 10.30. Skicka e-post till: prefekt@fysik.lu.se

Do you need to see the Head of Department for more than five minutes? Book a scheduled meeting on a Thursdag after 10.30 a.m. instead: prefekt@fysik.lu.se

Prefektens mottagningstider sommaren 2019

Prefekten har följande mottagningar under sommaren:

25 och 27 juni: mottagning som vanligt

2, 4 och 9 juli: mottagning som vanligt

11 juli: mottagning kl 13.30-14.30

v. 29-30: ingen mottagning

30 juli: mottagning som vanligt

1 augusti: ingen mottagning

v. 32: ingen mottagning

v. 33: mottagning som vanligt igen

För brådskande underskrifter kontakta prefekten per mail och bestäm en tid.

KONTAKT/CONTACT

Prefekt/Head of Department
Joachim Schnadt
prefekt@fysik.lu.se
046-222 76 70
072 454 83 76

Biträdande prefekt/Assistant Head of Department
Per Kristiansson

Per.Kristiansson@nuclear.lu.se