lu.se

Fysiska institutionen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Prefektmottagning

Tisdagar och torsdagar 09.30-10.30 / Tuesdays and Thursdays 09.30-10.30

Om du har ett ärende som du uppskattar tar mer än fem minuter kan du boka mötestid på torsdagar efter kl 10.30. Skicka e-post till: prefekt@fysik.lu.se

Do you need to see the Head of Department for more than five minutes? Book a scheduled meeting on a Thursdag after 10.30 a.m. instead: prefekt@fysik.lu.se

Prefekten håller julstängt 20/12 till 8/1.

Vid brådskande ärende ring Prefekten på tel. 046-222 76 70 alt. 072 454 83 76

KONTAKT/CONTACT

Prefekt/Head of Department
Joachim Schnadt
prefekt@fysik.lu.se
046-222 76 70
072 454 83 76

Biträdande prefekt/Assistant Head of Department
Per Kristiansson

Per.Kristiansson@nuclear.lu.se