lu.se

Fysiska institutionen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Prefektmottagning

Tisdagar och torsdagar 09.30-10.30 / Tuesdays and Thursdays 09.30-10.30

Om du har ett ärende som du uppskattar tar mer än fem minuter kan du boka mötestid på onsdagar. Skicka e-post till: prefekt@fysik.lu.se

Do you need to see the Head of Department for more than five minutes? Book a scheduled meeting on a Wednesday instead: prefekt@fysik.lu.se

Prefektens mottagningstider sommaren 2017

Prefekten har följande mottagningar under sommaren:

22a juni: ingen mottagningen

27e juni: mottagning

v. 27-32: ingen mottagning

15e aug: åter mottagning

Vid brådskande ärende kontakta Prefekten via sms på 0702-52 49 47.

KONTAKT/CONTACT

Prefekt/Head of Department
Knut Deppert
prefekt@fysik.lu.se

046-222 76 70
0702-52 49 47

Biträdande prefekt/Assistant Head of Department
Joachim Schnadt
joachim.schnadt@sljus.lu.se

Biträdande prefekt/Assistant Head of Department
Per Kristiansson

Per.Kristiansson@nuclear.lu.se