lu.se

Fysiska institutionen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

HT2020: Aktuell information

Utbildning och examination HT2020

Här finner du gällande information kring Fysiska institutionens kurser, både för omtentamensperioden i augusti 2020 och för höstterminen 2020. 

Nedan finns länkar till de dokument som kommit från fakulteterna efter regeringens senaste beslut kring undervisning (läs mer om detta här: https://www.lu.se/om-universitetet/med-anledning-av-coronavirusetcovid-19).  

Den som är kursansvarig för en kurs under HT 2020 behöver reagera senast 24/6 rörande schemaläggning och senast 6/7 när det rör laborationer. 

Om studenter hör av sig gällande förlängd skrivtid måste detta meddelas senast 6 juli till studentadministration@fysik.lu.se (OBS! gäller LTH).

 

In English:

This is where you will find all current decisions and guidance regarding Department of Physics courses, both for the reexamination period in August 2020 and autumn semester 2020.

Via the links below you will find all current decisions and documents, following the Swedish government's latest decision about education (read more here: https://www.lunduniversity.lu.se/about/the-universitys-handling-of-the-coronavirus).

Rektorsbeslut 2020-06-11

Beslut mot bakgrund av pågående utbrott av coronaviruset

English: Decision in light of the ongoing coronavirus outbreak

Vägledning från LU centralt

Vägledning vid tillämpning av beslut om utbildning under pågående utbrott av coronaviruset

English: Guidance on the implementation of the decision on education during the ongoing coronavirus outbreak