lu.se

Fysiska institutionen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Information till studenter

Om schemat i TimeEdit

När all undervisning övergår till distans innebär detta vissa ändringar i schemat. Detta ska dock inte avbokas.

Jag har lagt till den nya undervisningstypen ”Distansundervisning pga. covid-19” på N-faks grundkurser under resten av mars och kommer att utöka tiden inom kort. /Stina Loo

 

LTH:s schemabokningsavdelning har gått ut med följande meddelande:

Av arkivskäl skall vi inte ta bort några undervisningsmoment ur TimeEdit-schemat. I stället skriver vi i schemabokningarnas fritextfält hur undervisningen i på distans ska gå till. Det kan tex stå: ”INSTÄLLD!” eller ”Föreläsningen sker via Zoom. Se följande länk:” eller ”Föreläsningen finns inspelad på kurshemsidan. Se följande länk.” eller ”Övningsuppgifter finns att hämta i Canvas. Se följande länk”. Dessa bokningstexter kan du som kursansvarig själv lägga in, se bifogad lathund. Har du få olika texter, men många bokningar, hjälper vi dig gärna med att lägga in dessa då vi har tillgång till massfunktioner i vårt schemaverktyg (TimeEdit Core) som inte finns i schemageneratorn (TimeEdit Viewer).

Vi har även fått en ny undervisningstyp ”Distansundervisning pga. covid-19” som vi kan lägga in i schemat för att tala om att undervisningen sker på distans.

Lokalen kommer av schematekniska skäl att ligga kvar i schemabokningarna. Lokaldebiteringen kommer att skötas på annat sätt än normalt och LTH utarbetar i skrivande stund en strategi för detta.

Vi kommer inte att göra några förändringar i schemat, om du som kursansvarig inte ber om detta.

Vill du ha hjälp med att uppdatera ditt schema, tveka inte att kontakta oss på LTH:s schemaläggning! Använd adressen schema@kansli.lth.se för detta.

Information to students

Fysik.lu.se kommer vi att lägga upp information för att underlätta för studenternas distansutbildning här: http://www.fysik.lu.se/utbildning/vaelkommen-till-fysik-i-lund/covid-19-studentinformation/

Canvas

Vill du lägga ut information till dina studenter på din kurs? Använd anslag/announcement så som du hade gjort om du haft en fysisk anslagstavla. Här kan du t ex meddela

  • att föreläsningarna är inställda,
  • hur de kan hitta information om alternativa mötesvägar,
  • etc

I ett anslag kan du lägga in text, bilder, länkar dokument och till och med filmer.