lu.se

Fysiska institutionen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

För kursansvariga lärare

Här kommer du att hitta dokument och länkar som underlättar ditt arbete som kursansvarig. Sidorna är under uppbyggnad och kommer att kompletteras kontinuerligt. Om det är något du saknar eller tycker bör ändras så hör av dig till studierektor.

Vad behöver en kursansvarig göra i god tid innan en kurs?

En genomgång av de moment som en kursansvarig förväntas ta hand om i god tid innan en kurs. Detta är ett försök till en "kronologisk" sammanfattning som består både av skrivna dokument och av länkar till lämpliga redskap.

Vad behöver en kursansvarig göra innan en kurs?

Här följer de moment som en kursansvarig förväntas ta hand om strax innan kursen börjar. Även i denna  sammanfattning finns skrivna dokument och länkar till lämpliga redskap.

Vad behöver en kursansvarig göra mot slutet av kursen?

Här följer de moment som en kursansvarig förväntas ta hand om strax innan kursen avslutas. Även i denna  sammanfattning finns skrivna dokument och länkar till lämpliga redskap.

Kursutveckling

I stort sett alla LTH:s studenter läser någon gång under sin utbildning en kurs vid vår institution. En så  stor undervisningsvolym kräver inte bara engagerade och välutbildade lärare utan också en hel del kursutveckling.

Disciplinärdenden

Disciplinärenden vid Lunds universitet hanteras av Juridiska avdelningen på uppdrag från rektor. De som främst jobbar med dessa ärenden vid Juridiska avdelningen heter Johanna Alhem och Hanna Stam - kontaktuppgifter nedan. 

Mängden disciplinärenden vid universitetet är stadigt ökande och hanteringen av dessa tar mycket tid, både på institutioner och på juridiska avdelningen. För att underlätta har juridiska avdelningen gjort en sida som metodiskt går igenom hur vi ska hantera en anmälan. Det finns mallar på såväl svenska som engelska, samt utförliga instruktioner om hur anmälan ska se ut för att snabba upp hanteringen av ärendet.

Du finner informationen på medarbetarwebben.

För frågor kontakta

Johanna Alhem, johanna.alhem[at]legal.lu.se, 046-222 09 85

Hanna Stam, hanna.stam[at]legal.lu.se, 046-222 71 41