lu.se

Fysiska institutionen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kursansvar - förberedelser

Kursutbud

Kursutbudet beslutas av utbildningsnämnderna strax efter årsskiftet varje år. Detta beslut föregås av att kursansvariga och institutionsledningen godkänner kursutbudet. Detta görs i databasen lubasPP och sker i allmänhet i slutet av september (tidplan här). Efter beslut om utbud ges möjlighet att uppdatera kursplaner. Du som kursansvarig svarar för att kursplanerna hålls uppdaterade i lubasPP. Här finns en kortfattad manual för lubasPP.

Schema

För att du ska nås av viktig information som t.ex. schemaremisser är det viktigt att du kontrollerar att det är du som står som kursansvarig på den aktuella kursen. Du hittar alla LTH:s fysikkurser här. Leta upp ”din” kurs och klicka på kursplanen. Längst ner på densamma står namnet på den kursansvariga. Om fel person är angiven som kursansvarig, hör av dig till institutionens studierektor.

Ett startbrev angående schemaläggningen brukar skickas ut i januari (höstterminens kurser) och i september (vårterminens kurser). Du uppmanas då att komma med önskemål varefter schemaläggarna gör ett preliminärt schema. Detta skickas på remiss i februari (höstterminens kurser) respektive i oktober (vårterminens kurser). Det är av yttersta vikt att du kontrollerar schemat när det kommer på remiss! Alla avvikelser i form av t.ex. fel antal undervisningstimmar eller fel lokaler etc. rapporteras så snart som möjligt till schemaläggarna. På samma sätt hanterar du remisser på tentamensschema. Vilka tider som gäller just nu och vem du ska kontakta hittar du här.

Har din kurs laborationer som ges i kurslaboratoriets lokaler ska du, i samråd med Ingela Simonsson, i god tid planera laborationsschemat i detalj. Notera dock att önskemål om tider för laborationer måste lämnas till schemaläggarna enligt ovan.

Budget

För att din avdelning ska få betalt för den arbetsinsats som du och dina medhjälpare gör på en kurs måste alla kostnader läggas in i GRUB. Kursen läggs automatiskt upp i GRUB en gång per år - under sista kvartalet. Du som är kursansvarig ska då, i god tid innan årsskiftet, lämna in en budget. Denna kan helt baseras på utfallet föregående år, men den ska lämnas in (tryck på knappen!) Logga sedan in och arbeta med budgeten i god tid innan kursen startar. Uppdatering av GRUB sker kvartalsvis och för att avdelningen ska få rätt summa pengar utbetald är det viktigt att du för in alla förändringar i undervisningsinsats som sker under kursens gång.