lu.se

Fysiska institutionen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kursansvar - fortsättning

Hur stor blir kursen?

För att se hur många (och vilka) studenter som anmält sig till kursen kan du numera gå till Lunds universitets Ladokportal för anställda. Logga in med din Lucat-identitet. Under start-menyn finner du rubriken "Förväntade deltagare på kurs". Leta upp den "institution" kursen ligger under. På fysikum har vi i huvudsak kurserna liggande under "7136 : Kurslaboratoriet i fysik" (alla LTH-kurser) eller "6131: Fysiska Institutionen (N)" (alla N-fakkurser). Observera att deltagare på kurser som ges gemensamt på båda fakulteterna återfinns på två ställen. LTH-studenter under 7136 och N-fakstudenter under 6131. En llista över gemensamma fysikkurser som har dubbla kurskoder finns här.

Ladokportalen kan också användas för uppföljning och det senaste är att man nu kan använda portalen för tentamensanmälan. Det senare rekommenderas eftersom det är enkelt att administrera och lätt för Kerstin Nilsson att boka rätt antal vakter och rätt storlek på tentamenslokaler.

Det är fortfarande möjligt att gå till dator- och driftgruppens hemsida och logga in med Lucat-identiteten för att finna LTH-studenter. Under ”Studentlistor” finner du (under ”Listor per kurs innevarande termin”) såväl de studenter som anmälts till en kurs som de som registrerats på en kurs som är igång.

Går du in på ”Anmälda till programkurser och antagna till fristående kurser” får du upp en lista på institutioner. De flesta av fysicums kurser (som har en LTH-kod) finns listade under "Kurslaboratoriet i fysik”, övriga under ”Fysiska institutionen”. Klickar du här får du upp en lista över våra kurser innevarande termin. Observera att de studenter du ser på din lista är studenter anmälda på kursens LTH-kod.

Har din kurs laborationer som ges i kurslaboratoriets lokaler ska du, i samråd med Ingela Simonsson, i god tid planera antalet laborationsgrupper. Gruppindelningen är ofta beroende av andra ämnen som studenterna läser och därför kan en förhandskontakt med programmets studievägledare vara bra.

Registrering av studenter

För grundläggande obligatoriska kurser registreras de studenter som anmält sig. För valfria kurser, speciellt de med få deltagare, ska du pricka av/skriva upp alla studenter (namn och personnummer) som kommer till första föreläsningen och sedan lämna denna lista till Kerstin Nilsson. Kerstin kommer då att registrera alla studenter som går att registrera och skicka tillbaka en lista med registrerade studenter. Följ upp antalet registrerade studenter efter någon vecka och stäm av med Kerstin. De studenter som inte gått att registrera har i allmänhet inte terminsregistrerat sig, något som de själva måste göra. För internationella studenter som behöver hjälp hänvisar du till deras internationella koordinator.