lu.se

Fysiska institutionen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kursutveckling

© LIFE Magazine

I stort sett alla LTH:s studenter läser någon gång under sin utbildning en kurs vid vår institution. En så  stor undervisningsvolym kräver inte bara engagerade och välutbildade lärare utan också en hel del kursutveckling.

Om du har en idé, till exempel till en ny laboration, är det inte alltid att tiden inom ramen för kursansvaret räcker till för att realisera idén. Då finns möjligheten att söka kursutvecklingsmedel, såväl för arbetstid som för utrustning. Diskutera med ditt lärarlag, med institutionens studierektor och skriv sedan en ansökan. Här finns ett dokument som kortfattat beskriver hur du ansöker om kursutvecklingsmedel. Ansökan lämnas till studierektor och GU-ansvarig prefekt.