lu.se

Fysiska institutionen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Laborationsansvariga

Du som ska handleda en laboration på en obligatorisk kurs i fysik (LTH) får en genomgång av laborationen i god tid innan du ska börja undervisa. Denna genomgång hålls av en senior lärare som också kommer att ge dig respons på den rapport (eller motsvarande) som du ska skriva.

Här finns en lista över vilka lärare som är ansvariga för de obligatoriska laborationerna.