lu.se

Fysiska institutionen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

För lärare på Fysiska institutionen

Instruktioner och hjälpmedel för lärare som ger kurser på Fysiska institutionen. Ibland är det vissa skillnader mellan kurser på LTH och på N-fak och istället för att skriva två dokument kommer dessa att lyftas fram där så behövs.

 Nytt! Här finns ytterligare två ansökningar om kvalitetsmedel som blivit beviljade av LTH; Filmad fysik och Flexibelt lärande.