lu.se

Fysiska institutionen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

För kursansvariga lärare

Här är arbetet som kursansvarig (KA) sammanställt, lite som en checklista, men det finns också exempel, mallar och länkar som underlättar ditt arbete som KA. Om det är något du saknar eller tycker bör ändras så hör av dig till studierektor eller Johan Mauritsson.

Gemensamt för alla kurser är att det är KA som är ansvarig för kursen som helhet och alla de olika delmomenten i kursen. Oftast innebär detta att KA också är examinator på kursen, men det är inte nödvändigt. Att du är ansvarig innebär inte att det är du som ska göra allt, men du måste se till att allt blir gjort. Till hjälp har du flera nyckelpersoner inom GUF-organisationen (se länk till höger).

Arbetet med en kurs pågår kontinuerligt under hela året (även om det givetvis blir mer intensivt de veckor som kursen ges) och nedan följer en ungefärlig årsplanering för en kurs.

Material för online undervisning på Fysicum

Vi kommer här att samla information om vilka resurser som finns tillgängliga på Fysicum för online undervisning.

För att kunna filma föreläsning och övningar är två av rummen i H200 korridoren utrustade med kameror, mikrofoner mm. Korta instruktionsfilmer till vad som finns hittar ni på sidan "Filma i H200 korridoren"

För frågor hänvisar vi till Tommy, Kristina eller Johan

Tips för TVn i H411a