lu.se

Fysiska institutionen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Inför laborationen

I god tid innan du börjar undervisa får du som ska handleda laborationen en genomgång av hur laborationen är upplagd, vad du ska tänka på och vad som är extra viktigt att studenterna får med sig från laborationen. Genomgången hålls av en erfaren lärare som har ansvar för just den laborationen som du ska undervisa i. Nedan hittar du listor på vem som är ansvarig för respektive laboration.

Det är också vanligt (till och med önskvärt) att den kursansvariga läraren kallar till ett möte med hela lärarlaget på kursen för att prata om kursens upplägg, eventuella skillnader från andra kurser vad gäller laborationer och rapporter, men framför allt för att alla lärarna ska få träffa varandra och utbyta erfarenheter före kursstart.