lu.se

Fysiska institutionen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Under laborationen

När laborationen börjar kontrollerar du att alla studenter som ska vara där är närvarande och prickar av dem i din lista (om någon student som ska vara med på laborationen inte kommer är det bra om du kontaktar den kursansvariga läraren). Du börjar med att gå igenom förberedelseuppgifterna och bilda dig en uppfattning om alla studenterna är förberedda och har läst instruktionerna. Om det är någon student som uppenbarligen inte är förberedd eller kommer mycket för sent får hen inte göra laborationen. Hänvisa till kursansvarig lärare som får ordna med ett nytt laborationstillfälle för studenten om det är möjligt.

Beroende på laborationens upplägg kan det vara befogat med en kort genomgång där du beskriver de olika laborationsmomenten, trycker extra på vad som är viktigt att studenterna tar med sig i rapporterna. Det är också här du pratar om olika risker på laborationen och riskanalysen.

Under laborationens gång guidar du studenterna och pratar med dem om innehållet, men gärna också om fysik i allmänhet. Som laborationshandledare har du mycket bättre möjlighet att prata med de olika studenterna eftersom de inte är fler än max 8 stycken.

När laborationen närmar sig sitt slut kontrollerar du att alla studenterna har förstått vad som förväntas av dem när de skriver sin rapport och att de alla har den data och de bilder de behöver för rapporten.