lu.se

Fysiska institutionen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Nyheter & uppdateringar

Obligatoriskt med väntrum eller lösenkod i Zoom

I sitt pågående arbete för att göra Zoom allt mer säkert har företaget som levererar tjänsten utannonserat att från och med den 19 juli kommer det bli obligatoriskt med antingen väntrum eller lösenkod för alla möten.Läs mer på Canvas supportsida: https://canvas.education.lu.se/courses/4387/pages/justera-existerande-mote-med-vantrum-eller-losenkod?module_item_id=122295

In English:

In its continuing work to improve Zoom security, the company that delivers the service has announced that starting July 19th, it will become mandatory to have either waiting room or passcode enabled for all meetings. Read more at Canvas support page: https://canvas.education.lu.se/courses/4495/pages/enable-waiting-room-or-passcode-in-an-existing-meeting

Tips om distansundervisning

Det kommer in flera olika tips om seminarier och forum för att ge tips och råd för distansundervisning. Här är några av dessa tips:

EHL ger seminarier om engagerad distansundervisning

Susanne Pelger samlar tips om distansundervisning

AHU erbjuder nu fyra nyinsatta kursverkstäder (i Zoom) innan sommaren som stöd för anpassning av kursupplägg till distans. Verkstäderna är avgiftsfria. Läs mer på: https://www.ahu.lu.se/hogskolepedagogisk-utbildning/ovriga-utbildningsformer/kursverkstad/

 

 

Öppen frågestund om distanstentor och Respondus

Öppen frågestund på tisdag 19 maj drop-in kl. 13-15 på följande länk: https://lu-se.zoom.us/j/68615828034 

Frågestunden är fri för vilka frågor som helst, men läs gärna informationen om distanstentor (https://canvas.education.lu.se/courses/2643/pages/att-halla-tentor-pa-distans) och Respondus först (https://canvas.education.lu.se/courses/2643/pages/respondus-system-for-sakrare-tentor).

Att hålla tentor på distans

Ny sida på Canvas om att examinera på distans, och hur rättssäker examination upprätthålls. 

Länken ovan leder till denna sida: https://canvas.education.lu.se/courses/2643/pages/att-halla-tentor-pa-distans

Se även övriga tips på Canvas-kursen Växla över till online (CoVid-19) som ständigt uppdateras och där man kan ställa frågor.

This course in English: https://canvas.education.lu.se/courses/4454 (examination not yet elaborated)

Workshop om interaktiv undervisning i Zoom

Nästa vecka hålls workshops om interaktiv undervisning i Zoom.  

  • Måndag 6 april kl 13-14 (på svenska)
  • Onsdag 8 april kl 11-12 (på engelska)

Mer info och länk till att ansluta till workshopen: www.ahu.lu.se/resurser/drop-in-workshop-interaktiv-undervisning-i-zoom/

Uppdatering i Ladok

Ny funktionalitet

För att göra det enklare för alla attestanter att hitta finns det nu en ny flik “Att attestera”. Fliken visar allt som finns för användaren att attestera.
OBS! Resultatet måste vara klarmarkerat efter den 25 mars för att det ska visas i den nya “Att attestera” fliken. Tidigare inlagda resultat hittas under fliken “Aviseringar till mig från Ladok”

Läs mer här: https://ladok3palu.blogg.lu.se/2020/03/ny-version-25-mars/