lu.se

Fysiska institutionen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Vid nödsituation / In case of emergency

I nödsituation ring: 112 / In an emergency, dial: 112

Glöm inte att slå nollan om du ringer från institutionens telefon (0-112) / Don’t forget to dial a 0 before the number from an internal telephone (0-112)

Lämna följande adressinformation / Give the following address:

Fysiska institutionen, Professorsgatan 1, Lund

Meddela / Contact:  Prefekten, prefekt@fysik.lu.se, 046-222 76 70

Universitetets larmtelefon / University security control centre: 20 700

Om du behöver komma i kontakt med väktare eller universitetets beredskapsperson ring 20 700. Från utlandet ringer du:

  • +46 46 222 07 00

If you need to contact a security officer or the University’s on-call staff, call +46 46 222 07 00.

Securitas larmnummer / Securitas emergency number: 046-22 21610

Incidentrapport / Incident report

Om något händer, fyll alltid i en incidentrapport. Då får du hjälp med att se till att alla nödvändiga anmälningar och kontakter görs.

Ingen händelse är för liten!

Exempel: iakttagelser, inbrott, stöld, förlorade nycklar och passerkort, hot eller våld.

 Always fill in an incident report form (link below). You will then be given help to ensure that all the necessary reports and contacts are made.

No incident is too small!

For example: observations, break-ins, theft, lost keys or access cards, threats or violence.

LU:s säkerhetssida / Lund University´s emergency information