lu.se

Fysiska institutionen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Vid nödsituation / In case of emergency

SOS Alarm: 112  
(glöm inte att slå nollan om du ringer från institutionens telefon)

Lämna följande adressinformation:

Fysiska institutionen, Professorsgatan 1, Lund

Securitas larmnummer: 046-22 21610

LU:s larmnummer: 046-22 20700

LU:s säkerhetssida "Om något händer"

***

SOS Alarm: 112
(If you phone from the departments telephone don't  forget to press "0")

Give the following address: The Physics Department, Professorsgatan 1, Lund

Securitas emergency number: 046-22 21610

LU:s emergency number: 046-22 20700

Lund University´s emergency information: "If something happens"