lu.se

FYSIK I LUND

Portal för Fysiska institutionen, Institutionen för astronomi och teoretisk fysik samt Medicinsk strålningsfysik

Kontakt

Fysik-i-Lund, portal för fysik och astronomi vid Lunds universitet är en samlad webbplats för all utbildning och forskning i fysik och astronomi vid Lunds universitet. Utbildningen och undervisningen är organisatoriskt uppdelat på Institutionen för astronomi och teoretisk fysik, Fysiska institutionen och avdelningen för Medicinsk strålningsfysik.

Institutionen för astronomi och teoretisk fysik
Box 118, 221 00 LUND
Besöksadress: Sölvegatan 27 (Astronomi)/Sölvegatan 14A (Teoretisk fysik)
Telefon: 046-222 00 00
Hämtställe: 25

(Astronomi - Lunds observatorium, Beräkningsbiologi och biologisk fysik, Teoretisk högenergifysik)

Fysiska institutionen
Box 118, 221 00 LUND
Besöksadress: Professorsgatan 1  
Telefon: 046-222 00 00
Hämtställe: 14   Karta över institutionen (PDF)

(Atomfysik, Fasta tillståndets fysik, Förbränningsfysik, Kärnfysik, Matematisk fysik, Partikelfysik, Synkrotronljusfysik)

Medicinsk strålningsfysik
Box 118, 221 00 LUND
Besöksadress: Barngatan 2:1, 221 85 Lund.
Telefon: 046-222 00 00
Hämtställe: 32

(Magnetic Resonance Imaging, MedMAX, Nuklearmedicin fysik och teknik/Systemisk strålterapi, Radiotherapy Physics Group)

Karta över universitetsområdet och Fysik i Lund