lu.se

FYSIK I LUND

Portal för Fysiska institutionen, Institutionen för astronomi och teoretisk fysik samt Medicinsk strålningsfysik

Administratörer

Utbildningsadministratörer

NATURVETENSKAPLIG FAKULTET : KANDIDAT- OCH MASTERSUTBILDNINGAR

UTBILDNINGSADMINISTRATION

Eva Jurlander (astronomi och teoretisk fysik)

Yvonne Kedström (fysik)

LTH : CIVILINGENJÖRSUTBILDNINGAR - KURSER I FYSIK

UTBILDNINGSADMINISTRATION

Kerstin Nilsson

Administratörer

Institutionen för astronomi och teoretisk fysik
Caroline Unmack
ekonom
Caroline.Unmack@atp.lu.se
046-222 90 76

Eva Jurlander
personaladministratör
eva.jurlander@astro.lu.se
046-222 73 04

Fysiska institutionen
Britt-Marie Hansson
administrativ chef
britt-marie.hansson@fysik.lu.se
046-222 76 64

Medicinsk strålningsfysik