lu.se

Fysiska institutionen

Lunds universitet

Administratörer

Utbildningsadministratörer

KANDIDAT- OCH MASTERSUTBILDNINGAR

UTBILDNINGSADMINISTRATION

Eva Jurlander (astronomi och teoretisk fysik)

Kerstin Nilsson (programplanerare fysik N-fak)

Kristina Loo (fysik)

Eskil Fredriksson (fysik LTH)

STUDIEREKTORER

Johan Rathsman (astronomi och teoretisk fysik)

Jan Knudsen (programansvarig fysik N-fak)

Charlotta Nilsson (fysik, N-fak och LTH)

Crister Ceberg (medicinsk strålningsfysik)

Administratörer

Institutionen för astronomi och teoretisk fysik
Caroline Unmack
ekonom
Caroline.Unmack@atp.lu.se
046-222 90 76

Eva Jurlander
personaladministratör
eva.jurlander@astro.lu.se
046-222 73 04

Fysiska institutionen
Britt-Marie Hansson
administrativ chef
britt-marie.hansson@fysik.lu.se
046-222 76 64

Medicinsk strålningsfysik