lu.se

FYSIK I LUND

Portal för Fysiska institutionen, Institutionen för astronomi och teoretisk fysik samt Medicinsk strålningsfysik

Studievägledning

<header>

NATURVETENSKAPLIG FAKULTET : KANDIDAT- OCH MASTERSUTBILDNINGAR

</header>

STUDIEVÄGLEDARE

Nils Ryde (astronomi och teoretisk fysik)

Mathieu Gisselbrecht (fysik)

Sofie Ceberg (medicinsk strålningsfysik)

Elna Heimdal-Nilsson (meteorologi och biogeofysik)

UTBILDNINGSADMINISTRATION

Eva Jurlander (astronomi och teoretisk fysik)

Yvonne Kedström (fysik)

INTERNATIONELL KOORDINATOR

Tomas Brage tills 31/12 2018

Rasmus Westerström från 1/1 2019

Yupan Bao

KOORDINATORER AV MASTERSPROGRAM

Sofia Feltzing (Astronomi och Atrofysik)

Carl Troein (Beräkningsbiologi)

Rainer Timm (Materialvetenskap)

Dan Hessman (Nanovetenskap)

Peter Christiansen (Partikelfysik)

Cord Arnold (Fotonik)

Roman Pasechnik (Teoretisk fysik)

Sverker Werin (Synkrotronljusvetenskap)

... för allmän fysik - kontakta studierektorerna.

HUVUDSTUDIEREKTORER

Johan Rathsman (astronomi och teoretisk fysik)

Tomas Brage (fysik) tills 31/12 2018

Charlotta Nilsson (fysik) från 1/1 2019

Crister Ceberg (medicinsk strålningsfysik)

LTH : CIVILINGENJÖRSUTBILDNINGAR - KURSER I FYSIK

Studievägledningen vid LTH: Studievägledning vid LTH

UTBILDNINGSADMINISTRATION

Kerstin Nilsson 

STUDIEREKTOR  

Charlotta Nilsson

FORSKARUTBILDNING : STUDIEREKTORER

Lennart Lindegren (astronomi)

Göran Frank (fysik)

Ronnie Wirestam (medicinsk strålningsfysik)

Johan Bijnens (teoretisk fysik)