lu.se

FYSIK I LUND

Portal för fysik och astronomi vid Lunds Universitet

Studievägledning

NATURVETENSKAPLIG FAKULTET : KANDIDAT- OCH MASTERSUTBILDNINGAR

STUDIEVÄGLEDARE

Nils Ryde (astronomi och teoretisk fysik)

Johan Knutsson (fysik)

Mathieu Gisselbrecht (fysik)

Anna Stenvall (medicinsk strålningsfysik)

Lassana Ouattara (lärarutbildning och lärarlyftet)

Elna Heimdal-Nilsson (meteorologi och biogeofysik)

UTBILDNINGSADMINISTRATION

Eva Jurlander (astronomi och teoretisk fysik)

Yvonne Kedström (fysik)

INTERNATIONELL KOORDINATOR

Lassana Ouattara

KOORDINATORER AV MASTERSPROGRAM

Sofia Feltzing (Astronomi och Atrofysik)

Carl Troein (Beräkningsbiologi)

Rainer Timm (Materialvetenskap)

Dan Hessman (Nanovetenskap)

Peter Christiansen (Partikelfysik)

Anne l'Huillier (Fotonik)

Roman Pasechnik (Teoretisk fysik)

Sverker Werin (Synkrotronljusvetenskap)

... för allmän fysik - kontakta studierektorerna.

HUVUDSTUDIEREKTORER

Johan Rathsman (astronomi och teoretisk fysik)

Tomas Brage (fysik)

Crister Ceberg (medicinsk strålningsfysik)

LTH : CIVILINGENJÖRSUTBILDNINGAR - KURSER I FYSIK

Studievägledningen vid LTH: Studievägledning vid LTH

UTBILDNINGSADMINISTRATION

Kerstin Nilsson 

STUDIEREKTOR  

Elisabeth Nilsson

FORSKARUTBILDNING : STUDIEREKTORER

Lennart Lindegren (astronomi)

Göran Frank (fysik)

Ronnie Wirestam (medicinsk strålningsfysik)

Johan Bijnens (teoretisk fysik)