lu.se

FYSIK I LUND

Portal för Fysiska institutionen, Institutionen för astronomi och teoretisk fysik samt Medicinsk strålningsfysik

Denna sida på svenska This page in English

Kärnfysik i media

2018-12-17

Kärnfysik har varit i farten igen i media. Bland i LTHs julkalender:

http://www.lth.se/julkalender/2018/, luckorna 6 och 12, om

klimatförändringar respektive luftburna partiklar.

(lucka 6: Moa Sporre, Pontus Roldin)

(lucka 12: Stina Ausmeel, Erik Ahlberg)

 

Vi har också haft ett nyhets-video-klipp från Reuters om klimatforskningen

vid mätstationen Hyltemossa i Skåne, söder om Perstorp (Adam Kristensson).

https://uk.reuters.com/video/2018/12/03/could-spruce-forests-help-offset-climate?videoId=487234909