lu.se

FYSIK I LUND

Portal för Fysiska institutionen, Institutionen för astronomi och teoretisk fysik samt Medicinsk strålningsfysik

Denna sida på svenska This page in English

Kärnfysikern Adam Kristensson mäter luftburna partiklar i Hyltemossan

2018-10-02

Vid universitetets forskningsanläggning i Hyltemossan pågår dygnet runt insamlingen av data till europeisk klimatforskning. Sedan två år tillbaka mäter man aerosoler i luften för att studera partikelutsläpp från granar.

Läs mer i LUM