lu.se

Fysiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Pablo Villanueva Perez får femårigt startbidrag från Europeiska forskningsrådet

2020-09-15

Pablo Villanueva Perez, Foto.

Han ska utveckla ett nytt röntgenmikroskop.

Pablo Villanueva Perez, biträdande lektor i synkrotronljusfysik, ska utveckla ett helt nytt röntgenmikroskop för att bättre kunna studera och filma olika material i 3D. Idag görs detta med mikrotomografi (μCT) genom att bestråla ett roterande prov med röntgen så att det träffas från olika håll.

De senaste åren har tekniken förfinats i takt med att röntgenkällorna, detektorerna och 3D-algoritmerna blivit bättre. Men ett problem kvarstår: Proverna måste fortfarande roteras, vilket kan leda till att de skadas eller i värsta fall förstörs. Därför ska Pablo Villanueva Perez, tillsammans med ett forskarteam, utveckla ett nytt röntgenmikroskop som inte kräver roterande prover. Detta ska göras genom att klyva och manipulera röntgenstrålar till en mängd vinklade ljuskällor som belyser proverna samtidigt.

– Jag kommer att använda det nya mikroskopet för att studera fundamentala processer i cellulosa, som är ett förnyelsebart material. Min förhoppning är att på sikt få fram ett miljövänligt material som kan ersätta plast, säger Pablo Villanueva Perez.

Pablo är en av sex lundaforskare som nu tilldelas startbidrag från Europeiska forskningsrådet. Totalt får de sex dela på 100 miljoner kronor.

Läs artikeln "Sex Lundaforskare får dela på 100 miljoner kronor från Europeiska forskningsrådet" på www.lu.se

Text & foto: Johan Joelsson