lu.se

FYSIK I LUND

Portal för Fysiska institutionen, Institutionen för astronomi och teoretisk fysik samt Medicinsk strålningsfysik

Denna sida på svenska This page in English

Stiftelsen för strategisk forskning delar ut 34,7 miljoner kronor till fysiska institutionen

2018-10-17

Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) har beslutat att dela ut drygt 236 miljoner kronor till projekt för att främja utvecklingen av instrument, metod och tekniker som ger förutsättningar för framtida avancerad forskning och innovation.

Av de 33 projekt som finansieras återfinns åtta vid Lunds universitet. Fem av dessa projekt kommer att bedrivas vid fysiska institutionen. Edouard Berrocal, Joakim Bood, Christian Brackmann, Christelle Prinz och Johan Zetterberg har fått sina projekt finansierade i hård konkurrens: stiftelsen fick in totalt 342 ansökningar. Projekten som nu har fått finansiering handlar om att konstruera ett nytt mikroskop som kan resultera i 3d-avbildningar av gnagares hjärnor, att ta fram nya mätkoncept för optisk fjärranalys med hjälp av lasrar, att utveckla en teknik för beröringsfri mätning av ämnen i gas under svåra förhållanden, att utveckla en nanoinjektionsmetod för genetisk och epigenetisk modifiering av stamceller för tillämpning inom diabetes- och cancerforskning samt att konstruera en mobil lösning för studien av ett katalysatormaterial och den omgivande gasatomsfären i såväl hemmalaboratoriet som på stora anläggningar som MAX IV. 

Läs mer om SSF