lu.se

FYSIK I LUND

Portal för Fysiska institutionen, Institutionen för astronomi och teoretisk fysik samt Medicinsk strålningsfysik

Denna sida på svenska This page in English

Storsatsning på kvanttekonologi och AI

2017-11-15

Stefan Kröll är professor i atomfysik vid LTH och koordinerar kvantsensor-delen:

- Människans kunskap om världen och våra tekniska framsteg begränsas av vad vi kan mäta, och hur noggrant. Forskare håller nu på att lära sig att använda enskilda partiklar, till exempel fotoner och elektroner, som sensorer i mätningar av krafter, gravitation och elektriska fält, säger han.

Härmed pressas mätförmågan långt bortom vad som tidigare varit möjligt. Till exempel har forskare demonstrerat mätteknik som kan mäta krafter lika svaga som gravitationskraften mellan två personer på varsin sida av den amerikanska kontinenten!

Utvecklingen av kvantsensorer kommer enligt Stefan Kröll att leda till bland annat kraftfullare instrument för att mäta elektriska och magnetiska fält.

- Man kan tänka sig gravitationsmätningar som kan mäta lokala variationer i gravitation för att lokalisera mineralfyndigheter eller ge tidiga varningar för jordbävningar och vulkanutbrott.

Läs mer