lu.se

Fysiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Tala är silver, tiga är guld – och sjunga är värst

2020-08-28

Sången behöver inte tystna, men just nu är det klokast att sjunga med distans. Rådet kommer från aerosolforskare vid LTH, Lunds universitet. De har studerat hur mycket partiklar vi egentligen avger när vi sjunger – och i förlängningen – om vi bidrar till ökad smittspridning av covid-19 genom att sjunga.

– Det finns många rapporter om spridning av covid-19 i samband med körsång. Världen över har därför olika restriktioner införts för att göra sången säkrare. Men hittills har det saknats vetenskapliga undersökningar av hur mycket aerosolpartiklar och större droppar som verkligen avges när vi sjunger, säger Jakob Löndahl, docent i aerosolteknologi.

Aerosoler är små luftburna partiklar. För att få bättre förståelse för hur mycket aerosoler och viruspartiklar vi faktiskt ger ifrån oss när vi sjunger har tolv friska sångare och två personer med bekräftad covid-19 medverkat i forskningsprojektet. Sju av deltagarna är operasångare med sången som sitt yrke.

Läs hela artikeln

I Vetenskapsradion kl 12.09 den 28 augusti berättar två forskare från Ergonomi och aerosolteknologi om en studie som de genomfört tillsammans med flera forskare från förbränningsfysik. Studien handlar om frågan hur sångare sprider aerosoler – och det är ju en fråga som i Coronatider är viktig för körsångare och körer. Det är doktoranden Alexios Matamis som för studien detekterat ljusspridning på aerosoler från utandningsluften.

Lyssna här

Vetenskaplig artikel:

“Exhaled respiratory particles during singing and talking“: https://doi.org/10.1080/02786826.2020.1812502