lu.se

FYSIK I LUND

Portal för Fysiska institutionen, Institutionen för astronomi och teoretisk fysik samt Medicinsk strålningsfysik

Denna sida på svenska This page in English

Westrupska priset till Lars Samuelson

2019-01-07

Lars Samuelson disputerade hösten 1977 med en avhandling rörande optiska egenskaper och elektron-fonon-växelverkan i halvledare. Efter en post-doc-period vid IBMs Forsknings-laboratorium i San José, Kalifornien, återkom han 1979 till Lund där han initierade en för norra Europa helt ny metod att tillverka halvledarmaterial, med s.k. MOCVD-teknik. Denna teknik har sedermera blivit, och är fortfarande, en hörnpelare i nästan all vår forskning vid NanoLund, numera speciellt för låg-dimensionella halvledarstrukturer som kvantprickar och nanotrådar. Redan för 15 år sedan blev det uppenbart att dessa material inte bara möjliggjorde spännande grundforskning kring materialvetenskap och kvantfysik, utan att de även rönte stort intresse från industrin och från investerare inriktade mot framtidens tekniker. På detta sätt skapades en serie spin-out-företag ur min forskning, speciellt (1) QuNano AB som ansvarat för patenteringsfrågor, (2) Glo AB som utvecklar lysdioder baserade på nanotråds-tekniken, för belysning såväl som för displaytillämpningar, (3) Sol Voltaics AB som på motsvarande sätt utvecklar solenergiteknik baserad på nanotrådar, samt (4) Hexagem AB som utvecklar GaN-material av ytterst hög kvalitet, speciellt inriktat mot RF- och kraft-elektronik. 
Genom denna utveckling har den vetenskapliga miljön vid Lunds universitet och den tekniska utvecklingen vid företagen på ett symbiotiskt sätt gått hand i hand och på många sätt kommit att stötta och inspirera varandra.

Det Westrupska priset delas ut vart femte år, första gången 1923. Priset år 2018 uppgick till 1 milj. kronor