lu.se

Fysiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Forskarklubben

Efter succén med Upptäckarklubben och påtryckningar från föräldrar så utvecklades denna som en fortsättning som dock även barn som inte gått Upptäckarklubben kan gå. Kursen fick sin startpunkt i ett examensarbete av Benny Asp och Sven Diurlin, vilka båda vid den här tiden läste till åk. 4-9 lärare på lärarhögskolan i Malmö som då tillhörde Lunds universitet. Även här hade Per Olof Zetterberg med ett finger i spelet som handledare. Något år efter att examensarbetet var klart jobbade Benny Asp och Johan Zetterberg med viss grund i detta examensarbete fram den Forskarklubb som existerar idag.

Forskarklubben är uppbyggd på samma sätt som Upptäckarklubben, dvs. 10 ggr à 90 min med tre ledare på 15 barn.

Forskarklubben har nu hållit på sedan hösten 2000 och har än så länge varit mycket uppskattad av såväl barn och föräldrar.

Mer information och anmälan på folkuniversitetets webbplats