lu.se

Fysiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Upptäckarklubben

Vad finns det för fritidsaktiviteter för barn idag? Oftast blir svaret på denna fråga någon form av sportaktivitet eller möjligtvis musik. Detta är ju naturligtvis alldeles utmärkt men skulle inte barn kunna finna både glädje och nytta i någon form av teknisk och naturvetenskaplig inriktning?

Under dessa frågor började vi med utvecklingsarbetet av Upptäckarklubben på fysicum här i Lund. Efter någon tids utvecklingsarbete, där både Matematisk- naturvetenskaplig fakultet (Fysiska institutionen), Lunds Tekniska Högskola och Lärarhögskolan i Malmö (som då tillhörde Lunds universitet) ingick. Detta resulterade i ett grundstoff. Ur grundstoffet utarbetades sedan av de tre ledarna Margareta Serder Settergren (lärarstuderande åk. 4-9), Linda Werner (student vid LTH) och Johan Zetterberg (student vid Mat-Nat fak. fysik) , med Per Olof Zetterberg som ständig kritiker och idéspruta, en kurs motsvarande 10 träffar á en och en halv timma för 6-7 åringar. En av huvudidéerna med Upptäckarklubben var att man skulle ha en hög ledartäthet vilket innebar att man till en grupp på 15 barn engagerade tre ledare, vilket fortfarande vidhålls. För att sköta administrationen bjöds Folkuniversitetet in som samarbetspartner och detta samarbete fungerar fortfarande utmärkt.

Upptäckarklubben startades vårterminen 1996 och efter bara ett kort inslag i lokalradion var kusen full med en lång kö. Kursen gick bra och sedan dess har den givits varje termin i två grupper vilket innebär att över 150 barn idag har gått kursen.

Mer information och anmälan på folkuniversitetet.