lu.se

FYSIK I LUND

Portal för Fysiska institutionen, Institutionen för astronomi och teoretisk fysik samt Medicinsk strålningsfysik

För studenter

Här finner du nyttig och viktig information som är riktad till dig som fysikstudent på den naturvetenskapliga fakulteten. Här finns det du behöver veta om du är intresserad av att studera utomlands, om du står i begrepp att genomföra ett examensarbete på kandidat- eller masterexamen eller om du vill veta mer om dina rättigheter som student. Via avtal på universitetsnivå har du även tillgång till flera programvaror som du hittar här:

Obligatoriska introduktionsmöten

Listan med tid och datum för alla introduktionsmöten finns här.

Kårverksamhet, regler och rättigheter

Som student har du vissa rättigheter och skyldigheter som rör dig, din studiegång och din arbetsmiljö. Det finns även en kår och ett studieråd som ska verka för att rättigheterna följs och som ska föra din talan. Här hittar du information om detta:

Examensarbete

För dig som ska påbörja ett examensarbete finns de regler och det kontrakt du behöver här:

Examenskrav

Här kan du hitta information om examenskraven för kandidat- och masterprogrammen i fysik:

Tillgodoräknande

Som student har du rätt att ansöka om att få tidigare utbildning tillgodoräknad. Detta gäller både svensk och utländsk utbildning, inklusive utbytesstudier.

För mer detaljer se här

Studier utomlands

Om du är sugen på att åka på utbytesstudier hittar du information här:

Om du läser meteorologiprogammet och ska läsa i Köpenhamn behöver du känna till vissa saker om kursplan och reseersättning. Information om detta hittar du här: