lu.se

FYSIK I LUND

Portal för Fysiska institutionen, Institutionen för astronomi och teoretisk fysik samt Medicinsk strålningsfysik

Denna sida på svenska This page in English

IGU

Möten för IGU-nämnden

Möten under höstterminen 2019

  • 2019-09-27 kl 13.15
  • 2019-11-06 kl 13.15
  • 2019-12-09 kl 13.15

Möten under vårterminen 2019

  • 2019-01-17 kl 10.15 i K305
  • 2019-02-13 kl 13.15
  • 2019-04-02 kl 13.15 (inställt)
  • 2019-05-20 kl 13.15

 Aktuella underlag

Gamla underlag - för nya kursplaneförslag se under kursplaner

Protokoll

2016

2013

2012

2011

2010