lu.se

FYSIK I LUND

Portal för Fysiska institutionen, Institutionen för astronomi och teoretisk fysik samt Medicinsk strålningsfysik

Välkommen!

Fysik i Lund!

Vill du veta vad som binder samman elementarpartiklarna i atomkärnan? Vill du lära dig att modellera kvantmekaniska system eller kaotiska väderfenomen? Vill du utforska stjärnor och nebulosor eller utveckla nanoteknik? Vill du utföra experiment vid en partikelaccelerator eller lista ut hur framtidens batterier ska fungera?

Program och kurser i fysik

Om du läser på ett program är du i praktiken garanterad plats för fem års studier, men du börjar med ett kandidatprogram på cirka tre år. Du siktar då mot en kandidatexamen. Efter det kan du antingen gå ut i arbetslivet eller söka in på ett masterprogram, för att studera i ytterligare två år.

De olika programmen och kurserna finns beskrivna på de här hemsidorna. Vi har ett nära samarbete mellan de olika typerna av utbildningar och ser bland annat till att studenter kan välja kurser fritt över hela fysikområdet och bevara sin valfrihet långt upp i systemet – du sitter aldrig fast i en viss ingång!

Om du är intresserad av att läsa på Sveriges populäraste fysikutbildning är du välkommen till Fysik i Lund!