lu.se

Fysiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Efter examen

Det är naturligt att undra över vart fysikstudierna leder. Även om det är viktigast, enligt alla rådgivare, att du studerar det du är intresserad av, så är det naturligtvis också intressant att veta vilken framtid det leder till. Det finns olika sätt att besvara dessa frågor.

Arbetslivscentum vid Lunds universitet

Lunds universitet har ett mycket aktivt arbetslivscentrum som hjälper och stödjer studenterna hela vägen från studier till arbete.

Här kan du få hjälp med att skriva ansökningar, se prognoser för olika yrkeskategorier, starta eget och mycket annat.

Universitetet har även en egen portal för förmedling av jobb, ex-jobb, praktik- och traineeplatser där du kan registrera dig och söka.

SACO:s tidsskrifter

Sveriges Akademikers Centralorganisation publicerar flera tidsskrifter och hemsidor där de försöker förutsäga den framtida utvecklingen för olika yrkeskategorier. Bland annat går de genom en mängd yrken i sin serie "Välja Yrken" och de tolkar SCB:s statistik inom "Framtidsutsikter".

Enligt den senaste prognosen är arbetslösheten för utexaminerade fysiker och sjukhusfysiker låg både nu och de närmaste fem åren, och de som blir utexaminerade får nästan undantagslöst kvalificerade jobb.

Arbetsförmedlingens yrkesbeskrivningar

Arbetsförmedlingen har en sammanställning och yrkesbeskrivningar för både fysiker i allmänhet, sjukhusfysiker och meteorologer. Positiva framtidsutsikter över lag från en oberoende källa.