lu.se

Fysiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

IGU

Möten för IGU-nämnden

Möten under höstterminen 2020

  • 2020-08-20 kl 13.15 på distans via zoom
  • 2020-09-22 kl 13.15 på distans via zoom
  • 2020-11-10 kl 13.15 på distans via zoom 

     Aktuella underlag

    Gamla underlag - för nya kursplaneförslag se under kursplaner