lu.se

FYSIK I LUND

Portal för Fysiska institutionen, Institutionen för astronomi och teoretisk fysik samt Medicinsk strålningsfysik

Denna sida på svenska This page in English

HT 2018

Studenter på samtliga kurser har erbjudits att göra en kursvärdering.

Kursanalyser, som skall sammanställas av lärare på kursen, finns i nu-läget för följande kurser:

(datum anger när analysen laddades upp)

Fysiska institutionen

     

    Institutionen för astronomi och teoretisk fysik

    Läsperiod 1

     Läsperiod 2