lu.se

FYSIK I LUND

Portal för Fysiska institutionen, Institutionen för astronomi och teoretisk fysik samt Medicinsk strålningsfysik

Denna sida på svenska This page in English

HT 2019

Studenter på samtliga kurser har erbjudits att göra en kursvärdering.

Kursanalyser, som skall sammanställas av lärare på kursen, finns i nuläget för följande kurser:

(datum anger när analysen laddades upp)

Fysiska institutionen 

FYSA

 • FYSA01 Vågor och optik (200303)

FYSB

 • FYSB11 Grundläggande kvantmekanik (200302)
 • FYSB12 Grundläggande statistisk fysik och kvantstatistik (200304) 

FYSC

MAX

 • MAXM07 Introduction to Accelerators and FEL (200303)
 • MAXC11 Photon and neutron production (200303)

 

Institutionen för astronomi och teoretisk fysik

AST

 • ASTA33 Galaxies and cosmology (2020-02-21)
 • ASTB01 Introduktion till astrofysik(2020-01-28)
 • ASTM21 Statistiska verktyg i astrofysiken (2020-02-26)
 • ASTM13 Dynamisk astronomi (2020-03-26)

FYT

 • FYTN01 Fysikens matematiska metoder (2020-01-28)
 • FYTN03 Beräkningsfysik (2020-01-28)