lu.se

Fysiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kursplaner

Länkar till samtliga godkända kursplaner vid Lunds universitet:

Engelska översättningar

Område: Fysik

Förslag på nya kursplaner till IGU 2020-09-22

  • FYSC23, Fasta tillståndets fysik (ersätter FYSC13)
  • FYSC22, Kärnfysik (ersätter FYSC12)
  • FYSC24 Partikelfysik (ersätter FYSC14)

Område: Teoretisk fysik

Område: Astronomi

Till IGU 2020-09-22

  • ASTM28, Dynamisk Astronomi (ersätter ASTM13)
  • ASTM29, Statistiska verktyg i astrofysiken (ersätter ASTM21)

Område: Maxlab

Övrigt