lu.se

FYSIK I LUND

Portal för Fysiska institutionen, Institutionen för astronomi och teoretisk fysik samt Medicinsk strålningsfysik

Denna sida på svenska This page in English

Kursplaner

Länkar till samtliga godkända kursplaner vid Lunds universitet:

Engelska översättningar

Område: Fysik

  Förslag på nya kursplaner till IGU 2020-03-03

   

  Förslag på nya kursplaner till IGU 2020-01-29

  Nyligen fastställda kursplaner(för övriga se länkar ovan)

  • FYSA12 Introduktion till universitetsfysik, med mekanik och ellära
  • FYSA13 Introduktion till universitetsfysik, med optik, våglära och kvantfysik
  • FYSA14 Introduktion till universitetsfysik, med termodynamik, klimat och experimentell metodik 
  • FYSN21 Kvantfysik i forskning och samhälle

  Område: Teoretisk fysik

  Till IGU 2019-11-06

  • FYTN18 (Teoretisk partikelfysik)

  Område: Astronomi

  Till IGU 2019-12-09

  • ASTM25 (Stellar structure and evolution)

  Område: Maxlab

  Övrigt