lu.se

FYSIK I LUND

Portal för Fysiska institutionen, Institutionen för astronomi och teoretisk fysik samt Medicinsk strålningsfysik

Denna sida på svenska This page in English

Kursplaner

Länkar till samtliga godkända kursplaner vid Lunds universitet:

Engelska översättningar

Område: Fysik

Förslag på nya kursplaner till IGU 2020-03-03

Område: Teoretisk fysik

Till IGU 2020-04-07

  • FYTM03 reviderad kursplan. Ändrade delar markerade i grönt. Motsvarande ändringar för FYSM30 och FYTM04.

Område: Astronomi

Till IGU 2020-05-12

  • ASTM32 masterarbete astrofysik

 

Till IGU 2020-04-07

  • ASTK02 reviderad kursplan. Ändrade delar markerade i grönt. Samma ändringar för FYSK02 och FYTK02.

Område: Maxlab

Övrigt