lu.se

Fysiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kurser & program

Kurser och program

Om du läser på ett program är du i praktiken garanterad plats för fem års studier, men du börjar med ett kandidatprogram på cirka tre år. Du siktar då mot en kandidatexamen. Efter det kan du antingen gå ut i arbetslivet eller söka in på ett masterprogram, för att studera i ytterligare två år.

De olika programmen och kurserna finns beskrivna på de här hemsidorna. Vi har ett nära samarbete mellan de olika typerna av utbildningar och ser bland annat till att studenter kan välja kurser fritt över hela fysikområdet och bevara sin valfrihet långt upp i systemet – du sitter aldrig fast i en viss ingång!

Välkommen till Fysik i Lund!