lu.se

Fysiska institutionen

Lunds universitet

Examensarbete

Här hittar du information om examensarbeten på Fysiska institutionen och institutionen för teoretisk fysik och astronomi. Kurssidan för MAXM30 som ges på Maxlab hittar du här.

Förberedelser

Innan du påbörjar din examen måste du gå igenom följande:

 • Ansök den kurs du vill läsa via antagning.se.
 • Läs igenom villkoren för examensarbetet noggrant.
 • Skriv under kontraktet och skicka det till examenskoordinator Oxana Smirnova.
 • Ta med dig ett utskrivet exemplar av kontraktet, signerat av både dig och din handledare, till introduktionsmötet.
 • Delta på introduktionsmötet, som är obligatoriskt.


Om du inte genomför dessa förberedelser kommer du inte att bli antagen till ditt examensarbete utan bli hänvisad till det nästa tillfälle examensarbeten genomförs.

Du bör även sätta dig in i lärandemålen för examensarbeten på de olika nivåerna. I slutet av ditt arbete kommer du tillsammans med din handledare och examinator fylla i en checklista för uppnådda lärandemål.

Läs även igenom dokumentet Regler och rekommendationer för examensarbeten på avancerad nivå vid naturvetenskapliga fakulteten.

Kurskoder

Det finns fyra olika examensarbeten:

 1. FYSK02, 1-15 hp
  •  Detta har som förkunskapskrav 60 högskolepoäng i fysik och är ett kandidatarbete.
 2. FYSM30, 1-30 hp
  • Detta har som förkunskapskrav 90 högskolepoäng i fysik, avklarad Fysik 3-kurser (FYSC11, -12, -13, -14) och genomgången en termin avancerade kurser i fysik.
 3. FYSM60, 1-60 hp
  • Detta har samma förkunskapskrav som FYSM30.
 4. MAXM30, 1-30 hp
  • För masterstudenter i synkrotronljusbaserad vetenskap.