lu.se

Fysiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kurser på grundnivå

 

Obligatoriska introduktionsmöten

Information om alla obligatoriska introduktionsmöten finns här.

Allmän information

Här finns de fysikkurser som ges på avancerad nivå med länkar till respektive kurshemsida. Kurser med namn på engelska ges på engelska. Kurser med namn på svenska ges på svenska.

Höst- och vårterminen betecknas med rosa respektive blå färg. Positionen på färgat område markerar när en kurs ges: första/andra halvan eller under hela terminen. Läs mer om läsperioder här.

Ansökan

Glöm inte att ansöka till nästkommande termins kurser på www.antagning.se.

Observera att du måste logga in med ditt student-ID för att kunna se kurserna.

Astronomi och astrofysik

Rosa fält betyder att kursen ges på höstterminen, och blått fält betyder att den ges på vårterminen; fälten visar även om kursen går under första/andra läsperioden eller under hela terminen. 

KurskodKursnamnHp   Läsperiod
ASTA03  Astronomins Grunder  7,5     inställd
ASTA04  Livsbetingelser i Universum (jämna år)  7,5     inställd
ASTA05  Universum och Kvarkarna (udda år)  7,5     inställd
ASTA33  Galaxies and Cosmology  7,5    
ASTA34  Radiation Proc. and Stellar Atmospheres  7,5     
ASTB01  Introduction to Astrophysics  7,5    
ASTC01  Astrobiology  7,5    

MAX-lab

Rosa fält betyder att kursen ges på höstterminen, och blått fält betyder att den ges på vårterminen; fälten visar även om kursen går under första/andra läsperioden eller under hela terminen. 

KurskodKursnamnHpLäsperiod
MAXA01 The Frontiers of Science 7,5 inställd
MAXC11 Photon and Neutron Production for Science 7,5

Andra kurser / Other Courses

Rosa fält betyder att kursen ges på höstterminen, och blått fält betyder att den ges på vårterminen; fälten visar även om kursen går under första/andra läsperioden eller under hela terminen.  

KurskodKursnamnHp  Läsperiod
MNXA02  Gender in Science and Technology 7,5
MNXA14  Introduction to MATLAB for Scientists 7,5      inställd
ENGF01 English for the Natural Sciences7,5
MNXD01  Tvärvetenskaplig projektutveckling7,5
    kvartsfart
MESS62Climate change and society /Klimat och samhälle15

Examensarbeten/Degree projects

Rosa fält betyder att kursen ges på höstterminen, och blått fält betyder att den ges på vårterminen; fälten visar även om kursen går under första/andra läsperioden eller under hela terminen. 

KurskodKursnamnHpLäsperiod
ASTK02Examensarbete/Degree project in astrophysics - bachelor15
FYTK02Examensarbete/Degree project in theoretical physics - bachelor15
NGEK01Examensarbete/Degree project in meteorology - bachelor15
FYSK02 Examensarbete/Degree project at the Physics Department - bachelor 15