lu.se

Fysiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Fysik: Introduktion till universitetsfysik, med mekanik och ellära

Kurskod: FYSA12
Svensk titel: Fysik: Introduktion till universitetsfysik, med mekanik och ellära
Engelsk titel: Physics: Introduction to University Physics, with Mechanics and Electromagnetics
Högskolepoäng: 15

Läsperiod: LP1 och LP3
Studiesätt: heltid, dagtid
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9/A9)
Ansökan: www.antagning.se (kan bara sökas inom program)

Kursspråk: svenska och engelska. Kursen ges på svenska under höstterminer. Enstaka moment ges och examineras på engelska. Det omfattar högst 1,5 hp, i form av laborationer eller inlämningsuppgifter. Kursen ges i sin helhet på engelska under vårterminer. 

Beskrivning

Kursen är en obligatorisk kurs på grundnivå för en naturvetenskaplig kandidatexamen i fysik. Kursen kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Kursen syftar till att ge en introduktion till universitetsfysiken, som en grund för fortsatta studier i fysik. Speciellt lyfts grundläggande mekanik och ellära som fundament för övrig fysik.

Beskrivning på engelska

This course is compulsory for first-cycle studies for a Bachelor of Science in physics and is given in full in English during spring semesters. It is not offered as a free-standing course.

The course intends to give an introduction to university physics as a basis for further studies in physics. Especially, basic mechanics and electromagnetism are highlighted as foundations of further physics.

Delkurser/provmoment

 • Introduktion till att vara fysiker (2 hp)
  • Introduktionslaborationer, 1,0 hp
  • Akademisk hederlighet, säkerhet och etik, 0,5 hp 
  • Genus och mångfaldsperspektiv, 0,3 hp
  • Självreflektion, 0,2 hp
 • Mekanik (6,5 hp)
  • Skriftlig tentamen i mekanik, 5,0 hp
  • Laborationer i mekanik, 1,5 hp
 • Ellära (6,5 hp)
  • Skriftlig tentamen i ellära, 5,0 hp
  • Laborationer i ellära, 1,5 hp