lu.se

FYSIK I LUND

Portal för Fysiska institutionen, Institutionen för astronomi och teoretisk fysik samt Medicinsk strålningsfysik

Denna sida på svenska This page in English

Fysik: Introduktion till universitetsfysik, med optik, våglära och kvantfysik

Kurskod: FYSA13
Svensk titel: Fysik: Introduktion till universitetsfysik, med optik, våglära och kvantfysik
Engelsk titel: Physics: Introduction to University Physics, with Optics, Waves, and Quantum Physics
Högskolepoäng: 7,5

Läsperiod: LP2 och LP4
Studiesätt: heltid, dagtid
Behörighet: Grundläggande samt FYSA12 Introduktion till universitetsfysik, med mekanik och ellära, 15 hp eller motsvarande
Ansökan: www.antagning.se (kan bara sökas inom program)

Kursspråk: svenska och engelska. Kursen ges på svenska på höstterminen och engelska på vårterminen. 

Beskrivning

Kursen är en obligatorisk kurs på grundnivå för en naturvetenskaplig kandidatexamen i fysik. Kursen kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i optik, våglära och kvantfysik samt deras tillämpningar i forskning och samhälle.

Beskrivning på engelska

This course is compulsory for first-cycle studies for a Bachelor of Science in physics and is given in full in English during spring semesters. It is not offered as a free-standing course.

The course intends to give basic knowledge in optics, waves and quantum physics as well as their applications in research and society.

Delkurser/provmoment

 • Våglära (3,5 hp)
  • Skriftlig tentamen i våglära, 3,0 hp Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
  • Laborationer i våglära, 0,5 hp Betygsskala: Underkänd, Godkänd
 • Kvantfysik (2 hp)
  • Skriftlig tentamen i kvantfysik, 1,5 hp Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
  • Laborationer i kvantfysik, 0,5 hp Betygsskala: Underkänd, Godkänd
 • Optik (2 hp)
  • Skriftlig tentamen i optik, 1,5 hp Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
  • Laborationer i optik, 0,5 hp Betygsskala: Underkänd, Godkänd