lu.se

FYSIK I LUND

Portal för Fysiska institutionen, Institutionen för astronomi och teoretisk fysik samt Medicinsk strålningsfysik

Denna sida på svenska This page in English

Fysik: Introduktion till universitetsfysik, med termodynamik, klimat och experimentell metodik

Kurskod: FYSA14
Svensk titel: Fysik: Introduktion till universitetsfysik, med termodynamik, klimat och experimentell metodik
Engelsk titel: Physics: Introduction to University Physics, with Thermodynamics, Climate and Experimental Methodology
Högskolepoäng: 7,5

Läsperiod: LP2 och LP4
Studiesätt: heltid, dagtid
Behörighet: Grundläggande samt FYSA12 Introduktion till universitetsfysik, med mekanik och ellära, 15 hp eller motsvarande
Ansökan: www.antagning.se (kan bara sökas inom program)

Kursspråk: svenska och engelska. Kursen ges på svenska under höstterminer. Enstaka moment kan ges och examineras på engelska. De omfattar högst 1 hp i form av laboration eller inlämningsuppgift. Under vårterminer ges kursen i sin helhet på engelska. 

Beskrivning

Kursen är en obligatorisk kurs på grundnivå för en naturvetenskaplig kandidatexamen i fysik. Kursen kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i termodynamik och jordens klimat samt övning i att utföra, tolka och beskriva resultaten av fysikaliska experiment (experimentell metodik).

Beskrivning på engelska

This course is compulsory for first-cycle studies for a Bachelor of Science in physics and is given in full in English during spring semesters. It is not offered as a free-standing course.

The course intends to give basic knowledge in thermodynamics and the Earth's climate as well as practise in carrying out, interpreting and describing the results of physical experiments (experimental methodology).

Delkurser/provmoment

  • Skriftlig tentamen i termodynamik, 3,0 hp
  • Laborationer i termodynamik, 1,5 hp
  • Populärvetenskapligt skrivande, 0,7 hp
  • Experimentella seminarier, 2,0 hp
  • Hållbarhet, 0,3 hp