lu.se

Fysiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Lärarutbildning

För att bli fysiklärare erbjuder vi följande möjligheter:

Om du har frågor kring din utbildning, kontakta gärna oss på fysik eller studievägledaren på Institutionen för utbildningsvetenskap.

Kursfordringar för fysiklärare i Gymnasieskolan

Första ämne fysik (120 hp)

Andra ämne fysik (90 hp)

  • Bas 1 (75 hp)
  • Valfritt block 1 (15 hp)

Kursfordringar för fysiklärare i Grundskolan

Första ämne fysik (90 hp)

Andra ämne fysik (45 hp)