lu.se

Fysiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

LTH och Campus Helsingborg

Fysiska institutionen tillhör både Naturvetenskapliga fakulteten och Lunds tekniska högskola. Här läser fysikstudenter och teknologer parallellt. Vi samarbetar även med högskoleingenjörsutbildningen vid Campus Helsingborg.