lu.se

FYSIK I LUND

Portal för Fysiska institutionen, Institutionen för astronomi och teoretisk fysik samt Medicinsk strålningsfysik

Denna sida på svenska This page in English

LTH och Campus Helsingborg

Fysiska institutionen tillhör både Naturvetenskapliga fakulteten och Lunds tekniska högskola. Här läser fysikstudenter och teknologer parallellt. Vi samarbetar även med högskoleingenjörsutbildningen vid Campus Helsingborg.